Załącznik 2: Wykaz norm określających sposoby oznakowania pojazdów kolejowych

I. Wykaz Polskich Norm

 

1. PN-K-02040-1:1996 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Wymagania ogólne.
2. PN-K-02040-2:1996 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Pismo.
3. PN-K-02040-3:1996 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Ujednolicony kod wagonów.
4. PN-K-02040-4:1997 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki klasyfikacyjne i numer inwentarzowy pojazdu.
5. PN-K-02040-5:1996 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Napisy i znaki dotyczące okresowych napraw i przeglądów.
6. PN-K-02040-6:1996 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Napisy i znaki hamulca.
7. PN-K-02040-7:1996 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki miejsc podparcia przy podnoszeniu pojazdu.
8. PN-K-02040-8:1996 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Napisy i znaki na pojazdach spełniających przepisy UIC.
9. PN-K-02040-9:1996 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki długości, rozstawu osi skrajnych i czopów skrętnych pojazdu oraz rozstawu osi w wózkach.
10. PN-K-02040-10:1996 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znak wytrzymałości sprzęgu śrubowego na rozciąganie.
11. PN-K-02040-11:1996 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Tablice zastępcze stosowane do pojazdów niemających tablicy firmowej.
12. PN-K-02040-12:1996 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki przesuwności osi i zakazu kursowania po torach z łukami o promieniach do 180 m oraz przestawności zestawów kołowych.
13. PN-K-02040-13:1998 Wagony kolejowe. Napisy i znaki. Rozmieszczenie.
14. PN-K-02041-1:1996 Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Napisy i znaki na wagonach spełniających przepisy RIC.
15. PN-K-02041-2:1996 Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Znaki graficzne.
16. PN-K-02041-3:1996 Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Znaki klasy.
17. PN-K-02041-4:1996 Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Znaki różne.
18. PN-K-02041-5:1996 Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Znaki na wagonach z przewodem lub urządzeniami ogrzewczymi.
19. PN-K-02041-6:1996 Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Znaki na wagonach z urządzeniami głośnikowymi.
20. PN-K-02041-7:1996 Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Znaki masy i liczby miejsc siedzących.
21. PN-K-02041-8:1996 Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Znaki na wagonach pocztowych i pocztowo-bagażowych.
22. PN-K-02041-9:1996 Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Dodatkowe napisy i znaki na wagonach sypialnych, z miejscami do leżenia, restauracyjnych i barowych.
23. PN-K-02041-10:1997 Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Znaki umieszczone wewnątrz wagonów.
24. PN-K-02042-1:1997 Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znaki różne.
25. PN-K-02042-2:1996 Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znaki masy własnej wagonu.
26. PN-K-02042-3:1997 Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znaki granicy ładowności na wagonach spełniających przepisy RIV.
27. PN-K-02042-4:1997 Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znaki informujące o warunkach załadunku.
28. PN-K-02042-5:1997 Wagony towarowe. Napisy i znaki. Napisy i znaki ostrzegawcze.
29. PN-K-02042-6:1997 Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znaki na wagonach z elektrycznym przewodem ogrzewczym.
30. PN-K-02042-7:1997 Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znaki przynależności.
31. PN-K-02042-8:1997 Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znaki umieszczone na wagonach dopuszczonych do komunikacji promowej i w tunelu pod kanałem La Manche.
32. PN-K-02059:1994 Tabor kolejowy. Tablice i znaki ostrzegawcze przed porażeniem prądem elektrycznym.
33. PN-K-89100:1997 Kolejowy sprzęt sygnałowy. Tarcza końca pociągu.

 

II. Wykaz norm UIC (Union Internationale des Chemins de Fer - Międzynarodowy Związek Kolei):

 

1. UIC 438-1 Identification marking for hauled passenger stock (Oznaczenia identyfikacyjne wagonów pasażerskich)
2. UIC 438-2 Identification marking for freight rolling stock (Oznaczenia identyfikacyjne wagonów towarowych)
3. UIC 438-3 Identification marking for tractive stock (Oznaczenia identyfikacyjne kolejowych pojazdów trakcyjnych)
4. UIC 438-4 Identification marking for special vehicles (Oznaczenia identyfikacyjne kolejowych pojazdów specjalnych)
5. UIC 580 Inscriptions and markings, route indicators and number plates to be affixed to coaching stock used in international traffic (Napisy i znaki jak i tablice kierunkowe i numerowe dla wprowadzanych do ruchu międzynarodowego pojazdów transportu osobowego)

 

III. Wykaz norm OSŻD (Oргнизация Coтрудничества Железныx Дорог - Organizacja Współpracy Kolei):

 

1. OSŻD 538-1 Oбозначение пассжирскиx вагонов (Oznaczenia wagonów pasażerskich)
2. OSŻD 538-2 Oбозначение грузовыx вагонов (Oznaczenia wagonów towarowych)
3. OSŻD 538-3 Oбозначение тягового подвижного состава (Oznaczenia pojazdów trakcyjnych)
4. OSŻD 538-4 Идентификационная маркировка специального подвижного состава (Oznaczenia identyfikacyjne kolejowych pojazdów specjalnych)

 

IV. Wykaz Europejskich Norm określających sposoby oznakowania pojazdów kolejowych:

 

1. EN 14033-1 Railway aplications - Track - Railbound construction and maintenace machines - part 1: Technical requierements for runing (Kolejnictwo - Tor - Maszyny do budowy i utrzymania toru).


V. Wykaz norm UIC / OSŻD

 

1. UIC/OSŻD 920-1 Eдиное цифровое кодирование ?елезнодорожыx предприятий и управляющиx инфраструктурой (Ujednolicone kody cyfrowe przedsiębiorstw kolejowych i zarządzającyh infrastrukturą)
2. UIC/OSŻD 920-14 Eдиное цифровое кодирование стран для использования на железнодорожном транспорте (Ujednolicone kody cyfrowe państw stosowane w transporcie kolejowym)
Podane normy obowiązują wraz z poprawkami, uzupełnieniami lub aktualizacjami.