Załącznik 3: Oznakowanie pojazdów kolejowych oraz pojazdów metra

1. Sposób tworzenia numeru inwentarzowego wagonów pasażerskich i typu pasażerskiego przedstawia poniższy przykład:

 

 

a dla wózków:

 

 

gdzie znaki grup 3, 4 i 5 są podkreślone łącznie z dywizem (krótką kreską) i spacjami, a poszczególne grupy cyfr oznaczają:
1) grupa 1, cyfry 1 i 2 - wymagania wynikające z interoperacyjności określonej przepisami TSI, COTIF, RIC, PPW, SMPS oraz zgodne z kodami podanymi w tablicy 1;
2) grupa 2, cyfry 3 i 4 - identyfikator cyfrowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego podano w tablicy 2;
3) grupa 3, cyfry 5 i 6 - rodzaj wagonu z miejscami do siedzenia, kuszety, sypialne, piętrowe (klasa 1, klasa 2, klasa 1 i 2), barowe, restauracyjne, pasażersko-bagażowe, bagażowe, pocztowe, bagażowo-pocztowe, do przewozu samochodów w pociągach pasażerskich itp.;
4) grupa 4, cyfry 7 i 8 - dopuszczalna prędkość eksploatacyjna wagonu oraz wielkość i rodzaj wysokiego napięcia służącego do zasilania wagonu;
5) grupa 5 - numer kolejny pojazdu w danym typie (serii) pojazdów kolejowych (od numeru 000 do 999);
6) grupa 6 - cyfra samokontroli.

 

2. Sposób tworzenia numeru inwentarzowego wagonów towarowych przedstawia poniższy przykład:

 

 

a dla wózków:

 

 

gdzie poszczególne grupy cyfr oznaczają:
1) grupa 1, cyfry 1 i 2 - wymagania wynikające z interoperacyjności określonej przepisami TSI, COTIF, RIV, PPW, SMGS oraz zgodne z kodami podanymi w tablicy 1;
2) grupa 2, cyfry 3 i 4 - identyfikator cyfrowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego;
3) grupa 3, cyfry 5, 6, 7 i 8 - ważniejsze dane techniczne wagonu towarowego;
4) grupa 4, cyfry 9, 10 i 11 - numer kolejny pojazdu w danym typie (serii) pojazdów kolejowych (od numeru 000 do 999);
5) grupa 5 - cyfra samokontroli.

 

3. Sposób tworzenia numeru inwentarzowego pojazdów trakcyjnych przedstawia poniższy przykład:

 

 

gdzie poszczególne grupy cyfr oznaczają:
1) grupa 1, cyfry 1 i 2 - wymagania wynikające z interoperacyjności określonej przepisami TSI, COTIF oraz zgodne z kodami podanymi:
a) dla cyfry 1 - w tablicy 1 - tylko cyfra kodu 9, która oznacza kolejowy pojazd trakcyjny lub specjalny,
b) dla cyfry 2 - w tablicy 3 - rodzaj pojazdu trakcyjnego lub specjalnego;
2) grupa 2, cyfry 3 i 4 - identyfikator cyfrowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego, podany w tablicy 2;
3) grupa 3, cyfra 5 - rodzaj pojazdu trakcyjnego lub specjalnego zgodnie z klasyfikacją podaną w tablicy 4;
4) grupa 4, cyfra 6 - ważniejsze cechy techniczne i eksploatacyjne podane w tablicy 5 niniejszego załącznika do rozporządzenia, a cyfra 7 - 0 lub do wykorzystania przez właściciela pojazdu kolejowego,
5) grupa 5, cyfry 8, 9, 10 i 11 - numer kolejny pojazdu w danym typie (serii) pojazdów trakcyjnych (od numeru 0000 do 9999);
6) grupa 6 - cyfra samokontroli.

 

4. Sposób tworzenia numeru inwentarzowego pojazdów specjalnych przedstawia poniższy przykład:

 

 

gdzie poszczególne grupy cyfr oznaczają:
1) grupa 1, cyfry 1 i 2 - wymagania wynikające z interoperacyjności określonej przepisami TSI, COTIF oraz zgodne z kodami podanymi:
a) dla cyfry 1 - w tablicy 1 - tylko cyfra kodu 9, która oznacza kolejowy pojazd trakcyjny lub specjalny,
b) dla cyfry 2 - w tablicy 3 - rodzaj pojazdu trakcyjnego lub specjalnego;
2) grupa 2, cyfry 3 i 4 - identyfikator cyfrowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego, podany w tablicy 2;
3) grupa 3, cyfra 5 - rodzaj pojazdu trakcyjnego lub specjalnego zgodnie z klasyfikacją podaną w tablicy 4;
4) grupa 4, cyfry 6, 7 i 8 - ważniejsze cechy techniczne i eksploatacyjne podane:
a) dla cyfry 6 w tablicy 6,
b) dla cyfr 7 i 8 w tablicy 7;
5) grupa 5, cyfry 9, 10 i 11 - numer kolejny pojazdu w danym typie (serii) pojazdów specjalnych (od numeru 000 do 999);
6) grupa 6 - cyfra samokontroli.

 

5. Cyfrę samokontroli określa się w następujący sposób:
1) cyfry w parzystej pozycji numeru inwentarzowego mnoży się przez 1 (dla cyfr od 1 do 11);
2) cyfry w nieparzystej pozycji numeru inwentarzowego mnoży się przez 2 (dla cyfr od 1 do 11);
3) oblicza się sumę cyfr iloczynów we wszystkich pozycjach parzystych i nieparzystych;
4) w obliczonej sumie istotną jest pozycja jednostek;
5) cyfrę samokontroli stanowi różnica liczby 10 i cyfry znajdującej się w pozycji jednostek sumy cyfr poszczególnych iloczynów.
Jeżeli w pozycji jednostek wystąpi 0, to cyfrą samokontroli jest 0.

 

Przykład:

Cyfra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Numer inwentarzowy 5 1 5 1 2 0 8 0 1 2 1 ?
Mnożnik 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Iloczyny i suma cyfr iloczynów 10 1 10 1 4 0 16 0 2 2 2 =21
Różnica 9

Numer inwentarzowy z cyfrą samokontroli 515120-80121-9


Tablica 1
ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH CYFR I GRUP CYFR PRZY OZNAKOWANIU POJAZDÓW KOLEJOWYCH

Każdy pojazd kolejowy otrzymuje 17-znakowy, 12-cyfrowy numer inwentarzowy o następującym układzie:

Rodzaje taboru kolejowego Kody interoperacyjności pojazdów kolejowych (cyfry 1 i 2) Identyfikator cyfrowy państwa, w którym zarejestrowany jest pojazd (cyfry 3 i 4) Parametry techniczno-eksploatacyjne1) Numer kolejny w typie (serii) pojazdów Cyfra samokontroli (cyfra 12)
Wagony towarowe 00 do 09
10 do 19
20 do 29
30 do 39
40 do 49
80 do 89
01 do 99 (Tablica 2) 000 0 do 999 9
(Karty:
UIC 438-2
i OSŻD 538-2)
001 do 999 0 do 9
Wagony pasażerskie i typu pasażerskiego 50 do 59
60 do 69
70 do 79
00 00 do 99 99
(Karty:
UIC 438-1 i
OSŻD 538-1)
001 do 999
Pojazdy trakcyjne 90 do 99 0 00 do 8 99
(Tablice 4 i 5)
0 001 do 9 999
Pojazdy specjalne (Tablica 3) 9 000 do 9 999
(Tablice 4, 6 i 7)
001 do 999

1) Wagony towarowe, wagony pasażerskie i typu pasażerskiego oraz pojazdy specjalne - cyfry 5, 6, 7 i 8. Pojazdy trakcyjne - cyfry 5, 6 i 7.


Tablica 2
IDENTYFIKATORÓW LITEROWYCH I CYFROWYCH PAŃSTW REJESTRACJI POJAZDU KOLEJOWEGO

 

Państwo Identyfikator
literowy
państwa
Identyfikator
cyfrowy
państwa
Albania AL 41
Algieria DZ 92
Armenia ARM 58
Austria A 81
Azerbejdżan AZE 57
Belgia B 88
Białoruś BLR 21
Bośnia i Hercegowina BIH 44;50
Bułgaria BG 52
Chiny RC 33
Chorwacja HR 78
Czechy CZ 54
Dania DK 86
Egipt ET 90
Estonia EST 26
Finlandia FIN 10
Francja F 87
Gruzja GE 28
Grecja GR 73
Hiszpania E 71
Irak IRQ 99
Iran IR 96
Irlandia IRL 60
Izrael IL 95
Japonia J 42
Kazachstan KZ 27
Kirgistan KS 59
Korea Południowa ROK 61
Korea Północna PRK 30
Kuba C 40
Liban RL 98
Litwa LT 24
Luksemburg L 82
Łotwa LV 25
Maroko MA 93
Mołdowa MD 23
Mongolia MGL 31
Niderlandy NL 84
Niemcy D 80
Norwegia N 76
Polska PL 51
Portugalia P 94
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii FYROM / MK 65
Rosja RUS 20
Rumunia RO 53
Serbia i Czarnogóra YU 72
Słowacja SK 56
Słowenia SLO 79
Syria SYR 97
Szwajcaria CH 85
Szwecja S 74
Tadżykistan TJ 66
Tunezja TN 91
Turcja TR 75
Turkmenistan TM 67
Ukraina UA 22
Uzbekistan UZ 29
Węgry H 55
Włochy I 83
Wielka Brytania GB 70
Wietnam VN 32

Tablica 3
KODOWANIE CYFRY 2 NUMERU INWENTARZOWEGO POJAZDÓW TRAKCYJNYCH I SPECJALNYCH

Kod Rodzaj pojazdu trakcyjnego lub specjalnego
0 Różne
1 Lokomotywa elektryczna
2 Lokomotywa spalinowa
3 Elektryczny zespół trakcyjny dużej prędkości (v > 250 km/h) - wagony silnikowe i doczepne
4 Elektryczny zespół trakcyjny (v < 250 km/h) - wagony silnikowe i doczepne
5 Spalinowy zespół trakcyjny (v < 250 km/h) - wagony silnikowe i doczepne
6 Doczepne pojazdy specjalizowane
7 Lokomotywa manewrowa elektryczna
8 Lokomotywa manewrowa spalinowa
9 Pojazdy utrzymaniowe

Tablica 4
KODOWANIE CYFRY 5 NUMERU INWENTARZOWEGO POJAZDÓW TRAKCYJNYCH I SPECJALNYCH ZE WZGLĘDU NA PRZEZNACZENIE

 

Kod Rodzaj pojazdu
0 Pojazdy trakcyjne różne
1 Lokomotywa pasażerska lub wagon lub zespół trakcyjny do przewozu osób
2
3 Lokomotywa towarowa lub zespół trakcyjny do przewozu rzeczy
4
5 Lokomotywa uniwersalna
6
7 Lokomotywa manewrowa
8
9 Pojazd specjalny

Tablica 5
KODOWANIE CYFRY 6 NUMERU INWENTARZOWEGO POJAZDÓW TRAKCYJNYCH ZE WZGLĘDU NA RODZAJ ZASILANIA LUB RODZAJ PRZEKŁADNI

Kod Rodzaj zasilania lub przekładni
0 Parowe
1 Elektryczne jednonapięciowe
2 Elektryczne dwunapięciowe
3 Elektryczne wielonapięciowe
4 Dwusystemowe (elektryczne i spalinowe)
5 Tendry
6 Przekładnia elektryczna
7 Przekładnia mechaniczna
8 Przekładnia hydrokinetyczna
9 Wolny

Tablica 6
KODOWANIE CYFRY 7 NUMERU INWENTARZOWEGO POJAZDÓW TRAKCYJNYCH ZE WZGLĘDU NA MOC CIĄGŁĄ POJAZDU

 

Kod Moc ciągła pojazdu
0 Zabytkowe czynne - wszystkie rodzaje
1 O mocy do 0,5 MW
2 O mocy > 0,5 do 1,0 MW
3 O mocy > 1,0 do 1,5 MW
4 O mocy > 1,5 do 2,0 MW
5 O mocy > 2,0 do 3,0 MW
6 O mocy > 3,0 do 5,0 MW
7 O mocy powyżej 5,0 MW
8 Wolny
9

Tablica 7
KODOWANIE CYFRY 6 NUMERU INWENTARZOWEGO KOLEJOWYCH POJAZDÓW SPECJALNYCH. DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ DLA KOLEJOWYCH POJAZDÓW SPECJALNYCH WEDŁUG NORMY EN 14033-1
1) I POJAZDÓW SZYNOWO-DROGOWYCH (DWUDROGOWYCH)

 

Klasyfikacja Prędkość jazdy
> 100 km/h < 100 km/h 0 km/h
Który może być włączony do pociągu o prędkości: v > 100 km/h z napędem 1 2
bez napędu 3
v < 100 km/h
lub z ograniczeniem(1)
z napędem 4
bez napędu 5
Który nie może być włączony do pociągu z napędem 6
bez napędu 7
Pojazd szynowo-drogowy z napędem, który może być włączany(2) 8
Pojazd szynowo-drogowy z napędem, który nie może być włączany(2) 9
Pojazd szynowo-drogowy bez napędu(2) 0

 

1) EN 14033-1 Railway aplications - Track - Railbound construction and maintenace machines - part 1: Technical requierements for runing (Kolejnictwo - Tor - Maszyny do budowy i utrzymania toru).
(1) Przez ograniczenie rozumie się szczególne usytuowanie w pociągu np. na końcu pociągu, pojazd obowiązkowo chroniony itp.
(2) Specjalne warunki włączenia do pociągu muszą być zawsze spełnione.


Tablica 8
KODOWANIE CYFR 7 I 8 NUMERU INWENTARZOWEGO KOLEJOWYCH POJAZDÓW SPECJALNYCH. TYP I PODTYP KOLEJOWEGO POJAZDU SPECJALNEGO

 

Cyfra 7 Cyfra 8 Pojazd lub maszyna
1.
Pojazdy do utrzymania infrastruktury i budowy dróg kolejowych
1 Dźwigi układkowe
2 Urządzenia do układania rozjazdów i przejazdów kolejowych
3 Pociąg do wymiany toru
4 Oczyszczarka tłucznia w torze
5
6 Maszyny do robót ziemnych
7
8
9 Żuraw kolejowy (z wyjątkiem wykolejeń)
0 Pozostałe
2.
Kolejowe pojazdy specjalne do utrzymania torów
1 Wysokowydajna podbijarka toru
2 Inne rodzaje maszyn do podbijania toru
3 Podbijarka toru ze stabilizatorem
4 Podbijarka rozjazdów i przejazdów kolejowych
5 Profilarka podsypki
6 Dynamiczny stabilizator toru
7 Maszyny do szlifowania lub maszyny do zgrzewania szyn
8 Wieloczynnościowa maszyna uniwersalna
9 Drezyna do inspekcji toru
0 Pozostałe
3.
Kolejowe pojazdy specjalne do utrzymania sieci jezdnej
1 Maszyna wieloczynnościowa
2 Maszyna do bębnów z przewodami
3 Maszyna do stawiania słupów trakcyjnych
4 Wagon do przewozu bębnów z przewodami
5 Naprężnik linii sieci trakcyjnej
6 Maszyna z podnoszoną platformą, maszyna z nadbudową
7 Pociąg czyszczący
8 Pociąg (pojazd) do smarowania sieci trakcyjnej
9 Wagon do kontroli sieci trakcyjnej
0 Pozostałe
4.
Kolejowe pojazdy specjalne do utrzymania i robót budowlanych
1 Maszyna do układania włókniny
2 Platforma do inspekcji mostów
3 Platforma do inspekcji tuneli
4 Maszyna do oczyszczania gazów
5 Wagon wentylacyjny
6 Maszyna z podnoszoną platformą roboczą, maszyna z nadbudową
7 Maszyna do oświetlania tunelu
8
9
0 Pozostałe
5.
Pojazdy załadowczo-rozładowcze i do innych robót technologicznych
1 Maszyna (wagon) załadowczo-rozładowczy do transportu szyn
2
3 Transporter (wagon) samowyładowczy do transportu podsypki, żwiru itp. materiałów sypkich
4
5 Wagon załadowczo-rozładowczy do transportu podkładów
6
7
8 Wagon załadowczo-rozładowczy do transportu rozjazdów (wraz z układami sterowniczymi i zabezpieczającymi)
9 Wagon załadowczo-rozładowczy do transportu innych materiałów
0 Pozostałe
6.
Specjalne pojazdy pomiarowe
1 Wagon laboratoryjny
2 Wagon do pomiaru toru
3 Wagon do pomiaru sieci trakcyjnej
4 Drezyna do pomiaru geometrii toru
5 Wagon do pomiaru sygnalizacji
6 Wagon do pomiaru sygnalizacji kabinowej i emisji fal radiowych
7
8
9
0 Pozostałe
7.
Pojazdy do usuwania awarii
1 Żuraw do usuwania skutków wypadków kolejowych
2 Pojazd silnikowy do holowania ratowniczego
3 Pociąg do usuwania skutków wypadków w tunelach
4 Wagon ratowniczy
5 Wagon przeciwpożarowy (pojazd strażacki)
6 Pojazd sanitarny
7 Wagon do przewozu sprzętu ratowniczego
8 Dźwig awaryjny
9 Przewoźnik awaryjny
0 Pozostałe
8.
Silnikowe pojazdy transportowe
1 Pojazd trakcyjny
2
3 Drezyna transportowa (oprócz 59)
4 Wagon zasilający
5 Drezyna lub wagon silnikowy
6
7 Pojazd do przewozu betonu
8
9
0 Pozostałe
9.
Urządzenia do usuwania zanieczyszczeń
1 Pług odśnieżny z własnym napędem
2 Pług odśnieżny bez napędu
3 Odśnieżarka toru (szczotkowa)
4 Maszyna do usuwania lodu
5 Pojazd lub maszyna do odchwaszczania torów
6 Maszyna do czyszczenia torów (maszyna do mycia)
7
8
9
0 Pozostałe
0.
Pojazdy szynowo-drogowe
1 Pojazd szynowo-drogowy kategorii 1
2
3
4 Pojazd szynowo-drogowy kategorii 2
5 Pojazd szynowo-drogowy kategorii 3
6
7 Pojazd szynowo-drogowy kategorii 4
8
9
0 Pozostałe

Tablica 9
PRZYKŁADY ZMIANY OZNAKOWANIA KOLEJOWYCH POJAZDÓW TRAKCYJNYCH I SPECJALNYCH EKSPLOATOWANYCH W POLSCE

 

Oznaczenie dotychczasowe Cyfry nowego numeru inwentarzowego1)
elektryczne pojazdy trakcyjne
EU 07 - 001 9 1 5 1 5 1 0 0 0 0 1
EP 09- 001 9 1 5 1 1 1 0 0 0 0 1
EM 10 - 001 9 7 5 1 8 1 0 0 0 0 1
ET 22 - 234 9 1 5 1 3 1 0 0 2 3 4
ET 41 - 001 A 9 1 5 1 3 1 0 0 0 0 1
ET 41 - 001 B 9 1 5 1 3 1 0 0 0 0 2
EW 58 - 001 sa 9 4 5 1 1 1 0 0 0 0 1
EW 58 - 001 d 9 4 5 1 1 1 0 0 0 0 2
EW 58 - 001 sb 9 4 5 1 1 1 0 0 0 0 3
EN 71 - 001 ra 9 4 5 1 1 1 0 0 0 0 1
EN 71 - 001 sa 9 4 5 1 1 1 0 0 0 0 2
EN 71 - 001 sb 9 4 5 1 1 1 0 0 0 0 3
EN 71 - 001 rb 9 4 5 1 1 1 0 0 0 0 4
spalinowe pojazdy trakcyjne
SM 03 - 01 9 8 5 1 7 7 0 0 0 0 1
SM 30 - 01 9 8 5 1 7 6 0 0 0 0 1
SP 30 - 01 9 2 5 1 1 6 0 0 0 0 1
SM 42 - 2001 9 2 5 1 7 6 0 2 0 0 1
SP 42 - 001 9 2 5 1 1 6 0 0 0 0 1
SU 42 - 001 9 2 5 1 5 6 0 0 0 0 1
ST 43 - 001 9 2 5 1 3 6 0 0 0 0 1
pojazdy specjalne
SR 71 - 01 9 9 5 1 9 4 3 8 0 0 1
parowe pojazdy trakcyjne i tendry
Pt 47 - 01 9 0 5 1 1 0 0 0 0 0 1
22 D 48 - 28 9 6 5 1 0 5 0 0 0 2 8

1) Nie określono cyfr samokontroli.


Oznakowanie pojazdów metra

 

6. Oznakowanie pojazdów metra numerem inwentarzowym składa się z trzech albo czterech cyfr i zależy od typu i rodzaju wagonu.

 

7. Oznakowanie trzycyfrowe dotyczy pojazdów metra serii 81 produkcji rosyjskiej.

 

8. Oznakowanie czterocyfrowe dotyczy wagonów serii 98 Metropolis produkcji firmy Alstom.

 

9. Pierwsza cyfra numeru inwentarzowego oznacza rodzaj pojazdu metra - wagon czołowy (z kabiną sterowniczą) lub wagon pośredni.

 

10. Sposób oznakowania numerem inwentarzowym pojazdów metra określono w tablicy 10.

 

11. Numer inwentarzowy umieszcza się:
1) na zewnątrz każdego pojazdu metra na ścianach bocznych pojazdu;
2) wewnątrz każdego pojazdu metra nad drzwiami przejścia międzywagonowego;
3) wewnątrz każdego wagonu czołowego na ścianie miedzy kabiną sterowniczą a przedziałem pasażerskim - od strony przedziału pasażerskiego;
4) w kabinie sterowniczej nad stanowiskiem maszynisty.

 

Tablica 10
SPOSÓB OZNAKOWANIA NUMEREM INWENTARZOWYM POJAZDÓW METRA

 

Lp. Producent Seria pojazdu Typ fabryczny Wagon:
rodzaj oznaczenie cyfrowe*) Zakres numeracji
1 Rosja 81 81 - 717.3 czołowy 0 od 001
2 Rosja 81 81 - 572(81 - 717 P)
3 Rosja 81 81 - 572.1
4 Rosja 81 81 - 714.3 pośredni 4 od 400
5 Rosja 81 81 - 573(81 - 714 P)
6 Rosja 81 81 - 573.1
7 Alstom 98 Metropolis Metropolis 98-M pośredni 1 od 1001
8 Alstom 98 Metropolis Metropolis 98-Tc czołowy 2 od 2001

*) Pierwsza cyfra numeru inwentarzowego.


Identyfikator cyfrowy eksploatującego pojazd kolejowy

12. Identyfikator cyfrowy eksploatującego pojazd kolejowy nadawany jest przez UIC lub OSŻD zgodnie z normą UIC/OSŻD 920-1, według zasad, na formularzach oraz pod adresami określonymi w tej normie.