Załącznik 4: Wzory oznakowania pojazdów kolejowych oraz jego rozmieszczenia

 

a)
b)
c)

Rys. 1. Wzory identyfikatora pojazdu kolejowego dla wagonów pasażerskich i typu pasażerskiego:

 


1. Identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego wraz z identyfikatorem literowym eksploatującego pojazd kolejowy;
2. Numer inwentarzowy;
3. Identyfikator literowy cech techniczno-eksploatacyjnych wagonu;
4. Identyfikator cyfrowy eksploatującego pojazd kolejowy

 

nanoszonego: 
a) na pudło wagonu;
b) na ramę ostojnicy wagonu;
c) na ramę wózka wagonu.


Rys. 2. Wzór identyfikatora pojazdu kolejowego nanoszonego na pudło wagonu towarowego lub specjalną tablicę.

 

1. Kody interoperacyjności wagonu towarowego.
2. Identyfikator cyfrowy i identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego oraz identyfikator literowy eksploatującego pojazd kolejowy.
3. Kodowe oznaczenie cech techniczno-eksploatacyjnych wagonu towarowego oraz jego numer kolejny w danym typie (serii) wagonów.
4. Identyfikator literowy cech techniczno-eksploatacyjnych wagonu.
5. Identyfikator cyfrowy eksploatującego pojazd kolejowy.


a)
a)

 

Rys. 3. Wzór identyfikatora pojazdu kolejowego

 


1. Kody interoperacyjności wagonu towarowego;
2. Identyfikator cyfrowy i identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego oraz identyfikator literowy eksploatującego pojazd kolejowy;
3. Kodowe oznaczenie cech techniczno-eksploatacyjnych wagonu towarowego oraz jego numer kolejny w danym typie (serii) wagonów wraz z identyfikatorem literowym cech techniczno-eksploatacyjnych wagonu;
4. Identyfikator cyfrowy eksploatującego pojazd kolejowy)

 

nanoszonego:
a) na ostojnicy wagonu towarowego;
b) na ramę wózka wagonu.


 

Rys. 4. Wzór rozmieszczenia oznakowania na kolejowym pojeździe trakcyjnym.

1. Miejsce na ścianie bocznej (pudle) kolejowego pojazdu trakcyjnego lub specjalnego na umieszczenie identyfikatora pojazdu kolejowego.

2. Miejsce na umieszczenie tabliczki informującej o dopuszczalnej prędkości eksploatacyjnej i o napięciu zasilania energią elektryczną składu pociągu.

3. Miejsce na ścianie czołowej kolejowego pojazdu trakcyjnego i specjalnego na umieszczenie skróconego numeru inwentarzowego i identyfikatora eksploatującego pojazd kolejowy.

a)

b)
c)

d)

e)

a) przykład wykonania identyfikatora kolejowego pojazdu trakcyjnego i specjalnego umieszczonego na ścianie bocznej; cyfry grup 3, 4 i 5 są dwukrotnie większe od pozostałych;
b) przykład wykonania na kolejowym pojeździe trakcyjnym tabliczki informującej o dopuszczalnej prędkości eksploatacyjnej i o napięciu zasilania energią elektryczną składu pociągu i dopuszczalnym obciążeniu prądowym urządzeń zasilających;
c) przykład wykonania tabliczki informującej o dopuszczalnej prędkości eksploatacyjnej, napięciu zasilania energią elektryczną składu pociągu i dopuszczalnym obciążeniu prądowym urządzeń zasilających, gdy kolejowy pojazd trakcyjny spełnia wymagania przepisów RIC;
d) przykład wykonania tabliczki ze skróconym numerem inwentarzowym i identyfikatorem eksploatującego pojazd kolejowy, umieszczanej na ścianie czołowej pojazdu trakcyjnego i specjalnego;
e) przykład wykonania tabliczki informującej o dopuszczalnej prędkości eksploatacyjnej umieszczanej na kolejowych pojazdach trakcyjnych i specjalnych, innych niż wymienione na rysunkach c oraz d.


Rys. 5. Wzór wykonania tabliczki określającej dopuszczalną prędkość eksploatacyjną pojazdu trakcyjnego lub specjalnego oraz pojazdu metra, umieszczanej nad stanowiskiem maszynisty.